Marsdenia edulis S.Watson
Family: Apocynaceae
talayote,  more...
Marsdenia edulis image
Sue Carnahan  
Description Not Yet Available
Marsdenia edulis image
Charles Hedgcock  
Marsdenia edulis image
Sue Carnahan  
Marsdenia edulis image
Sue Carnahan  
Marsdenia edulis image
Sue Carnahan  
Marsdenia edulis image
Sue Carnahan  
Marsdenia edulis image
Sue Carnahan  
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image
Marsdenia edulis image